Privacy-verklaring Luistervilla

Wij zijn als Luistervilla verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doel en verwerking van persoonsgegevens

Luistervilla verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt of de gegevens die u verstrekt, kan dat gaan om:

Voor- en achternaam

Geslacht

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Uitgangspunt is dat we de hoeveelheid gegevens die we verwerken zoveel mogelijk beperken afhankelijk van het doel waartoe we de gegevens verwerken.

De gegevens worden opgeslagen op computer – die geen onderdeel van een netwerk vormt – en worden alleen maar gebruikt voor communicatie van ons met u.

Luistervilla verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Correspondentie naar u loopt altijd rechtstreeks via ons mailadres of per post.

Als u geen prijs stelt op andere informatie over Luistervilla dan datgene waarom u vraagt, dan kunt u contact met ons opnemen via www.luistervilla.nl of bellen.

Bewaren van persoonsgegevens

Luistervilla bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De gegevens die u verstrekt hebt worden tot maximaal zeven jaren bewaard.

Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben bewaard kunt u contact met ons opnemen door te bellen met 046 4264136 of gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Links

Op de site van Luistervilla kunt u enkele links aantreffen naar andere websites. Luistervilla draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen.

Cookies

Luistervilla maakt geen gebruik van cookies.

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer deze niet meer correct zijn.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken uw gegevens gebundeld aan u te verstrekken zodat u deze kunt doorgeven aan een andere partij.

Hiertoe kunt u het contactformulier gebruiken, of bellen met 046 4264136.

Een uitgebreidere omschrijving van alle rechten vindt u in de AVG die u bijvoorbeeld kunt inzien via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot onderstaand adres.

Maurice Wiche
Seipgensstraat 56
6164 HR Geleen
046 4264136